Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

NOVES DATES - Projectes de Telecomunicació en edificis singulars
Àrea : Telecomunicacions
Modalitat: Presencial
Descripció:

Donar una visió general dels projectes de telecomunicacions en edificis (hotels, residències, hospitals, públics, oficines, etc.) des d'una vessant comercial, tècnica, de gestió del projecte i de l'execució.

Es farà una introducció tècnica dels diferents sistemes que podem incloure en un projecte, així com de les diferents
parts que el composen.

Es farà servir metodologia de Case Study. Com a fil conductor, s'anirà desenvolupant un cas pràctic: hotel de 5* GL, des del seu disseny fins a la posada en marxa de les instal·lacions.


Aquest curs va adreçat a enginyeries i enginyers lliure exercents que vulguin ampliar les àrees de projecte i ventall de serveis que ofereixen als seus clients; tenint una visió de conjunt del què pot incloure un projecte d'aquestes caracterísques.

Programa:
Es farà servir un projecte d'hotel 5* GL com a fil conductor per :

1. Dissenyar els sistemes que s'inclouen en el projecte: SCE, LAN/WAN/WIFI, accés a internet, seguretat, AV, aplicacions, integració entre sistemes, etc.

2. Executar les fases d'un projecte
- Gestió comercial de grans projectes.
- Parts d'un projecte: memòria, plec de condicions, amidaments i pressupost, planells i esquemes.
- Direcció d'obra, posada en marxa i recepció.
- Documentació As-Built.

Docent/s:

Victor Viaplana


Enginyer de Telecomunicació.
VCN enginyeria, especialitzada en instal·lacions per a hotels
Dates: 04,05, 18 i 19 febrer de 2015
Horari: de 16:00 a 20:00 hores
Número d'hores: 16 h.
Preu: Associats/des: 250 euros
No Associats/des: 410 euros
Lloc: Barcelona - Pl. Ramon Berenguer el Gran 1, entresòl dret 08002 Barcelona
Places: 8
Idioma: Català

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del l'ACET, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.