Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

ENGINYERIA AVANÇADA DEL MANTENIMENT
Àrea : Operacions
Modalitat: Semipresencial
Descripció:

El curs d'Enginyeria Avançada de Manteniment té com a finalitat conèixer els mitjans i les tècniques necessàries per implementar de forma eficaç una gestió del manteniment en qualsevol tipus d'instal·lació.

El programa s'estructura en dos cursos que es podran realitzar de forma independent o conjunta. Enginyeria i gestió de manteniment i Enginyeria de manteniment aplicada a sistemes, el primer curs treballa aspectes generals d'aquesta disciplina i el segon tècniques especifiques a diferents instal·lacions i infraestructures.
Va adreçat a tots els enginyers/es que volen exercir com a gestors de manteniment, als enginyers/es sèniors que estan reorientant la seva carrera professional o a qualsevol altre professional que vulgui consolidar o actualitzar els seus coneixements.

El curs es desenvolupa en modalitat semipresencial, compaginant les classes teòriques i pràctiques amb exercicis i projectes a realitzar a casa sota la supervisió d'un tutor especialitzat en cada tema.
El contingut del curs complert ( 150 hores ) cobreix els ítems recomanats per la EFNMS (Federació Europea de Societats de Manteniment Nacional) i la seva afiliada a Espanya AEM (Associació Espanyola de Manteniment) respecte el nivell formatiu corresponent a la certificació com Expert en Gestió de Manteniment.Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació.

Programa: PART 1. ENGINYERIA I GESTIÓ DE MANTENIMENT
( 30 presencials + 45 treball a casa = 75 hores)
Mòdul 1 : El manteniment en la Gestió i Organització de la companyia.
Mòdul 2: Manteniment Preventiu i Correctiu.
Mòdul 3: Fiabilitat, Mantenibilitat, Disponibilitat i Seguretat.
Mòdul 4: Recursos de Manteniment: aspectes humans i gestió d'estocs
Mòdul 5: Manteniment Productiu Total : TPM
Mòdul 6: Contractació del Manteniment
Mòdul 7: Manteniment Basat en la Fiabilitat: RCM, RCM2
Mòdul 8: GMAO I Auditoria de Manteniment
Mòdul 9: Manteniment Reglamentari

PART 2. ENGINYERIA DE MANTENIMENT APLICAT A SISTEMES (27 hores presencials + 41 treball a casa = 68 h)
Mòdul 1: Manteniment predictiu.
Mòdul 2: Manteniment sistemes elèctrics.
Mòdul 3: Manteniment sistemes de telecomunicacions.
Mòdul 4: Manteniment i gestió de serveis TI.
Mòdul 5: Sistemes mecànics i bombes centrifugues.
Mòdul 6: Manteniment d'instal·lacions
Mòdul 7: Manteniment edificació i sostenibilitat energètica.
Mòdul 8: Manteniment Infraestructures obra civil.
Docent/s: Coordinador: Cristòbal Trabalón. Enginyer Industrial i Llicenciat en Dret, expert en Manteniment legal
Manel Corretger. Doctor Enginyer Industrial. Membre comitè executiu de l'AEM.
Victor Viaplana. Enginyer de Telecomunicacions.
Ricard Nogués. Enginyer Tècnic Industrial MBA. Postgrau en Direcció de la Producció.
Sergi Perez. Arquitecte. Expert Energia.
Montserrat Badies. Enginyera en Informàtica i ex-directora d'informàtica de TOUS.
Dates: Del 12 de novembre de 2014 al 15 d'abril de 2015
Horari: Dimecres de 18 a 21 h
Número d'hores: 143 h.
Preu: Mòdul Enginyeria i Gestió del Manteniment
Col·legiat/associat: 750 euros
General: 995 euros

Mòdul Enginyeria de Manteniment aplicat a sistemes
Col·legiat/associat: 825 euros
General: 1.200 euros

Curs complet Enginyeria avançada de Manteniment
Col·legiat/associat: 1.425 euros
General: 1.975 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 39 08003 Barcelona
Places: 16
Idioma: Català

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del l'ACET, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.