Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

Tècniques de negociació i gestió de conflictes
Àrea : Gestió i Habilitats Directives
Modalitat: Presencial
Descripció:

Aquest curs està dirigit a les persones que desitgen aconseguir millors resultats i/o sentir-se més còmodes en el procés negociador.

L'acció formativa se centrarà en els apartats 2, 3 i 4 on es realitzaran bastants exercicis, "Rols Plays" i pràctiques amb els alumnes. En cada sessió els alumnes participaran en la classe i el professor corregirà aquells punts de millora. Totes les sessions es realitzaran en format taller.
Es procedirà a la filmació mitjançant càmera de vídeo d'algunes de les sessions per analitzar i corregir els aspectes a treballar de cada alumne

Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació.

Programa: 1. Introducció

Què és la Negociació? Para què serveix? Quan i on negociem? Per què és tan important saber negociar? En quines situacions negociem? Disposeu d'algun procés? Quins punts són importants per realitzar-la? Viure és negociar constantment: Tindràs el que negociïs, no el que vals.

2. Gestió de conflictes i queixes Internes

Què és un conflicte? Per què es produeixen? Com es resolen? Per què es produeixen els conflictes? Realitzem empatia? Com ens comportem davant els problemes. Estratègies d'actuació. Impacte de la negociació en els conflictes. Cerca del Win2Win amb els afectats

3. Tècniques Eficaces de Negociació i Gestió de Conflictes

Conceptes i raons de la negociació bàsica i de la gestió del conflicte. Diferència entre el mètode cooperatiu i el competitiu. La relació de poder i/o submissió. La filosofia "guanyar-guanyar" anomenada també Win2Win. Conèixer la diferents estratègies i tàctiques a aplicar: "poli bo, poli dolent", "l'engany", "el fanal", "el recés", "la postura de pedra", etc. Les tàctiques i contra-tàctiques en el procés. L'impacte del llenguatge corporal i de la intel·ligència emocional. Disposar d'alternatives en el procés. Definició dels màxims i dels mínims. Establir les diferents concessions a realitzar. La base de l'acord o àrea comuna. Quan és interessant arribar a un acord. "Rols Plays", Casos i Exercicis

4. El Procés de la Negociació i de la Gestió del Conflicte

Preparació de la negociació bàsica o de la gestió del conflicte. Gestió del conflicte des del vessant empàtic. La recerca de les necessitats. Obertura de la negociació Exploració - Tempteig: Detecció de necessitats. Control de la intel·ligència emocional
g. Engegada de l'estratègia a aplicar. Aplicació les tàctiques i contra-tàctiques. Lectura del llenguatge corporal de l'o dels interlocutors. Decidir els següents passos. Cerca de solucions: Buscar convergència d'interessos. Engegada de les concessions per arribar a un acord. Cedir i apropiar-se de necessitats. La base de l'acord o àrea comuna: Acord i tancament. "Rols Plays", Casos i Exercicis
Docent/s: Salvi Hernàndez. Sigma Consulting. Consultor
Dates: 26 de novembre de 2014
Horari: de 9 a 18 h (inclou dinar)
Número d'hores: 8 h.
Preu: Col·legiat / Associat: 205 euros
Empresa Adherida: 295 euros
General: 350 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 37 2n 08003 Barcelona
Places: 15
Idioma: Català

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del l'ACET, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.