Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

Finances per a enginyers i personal tècnic
Àrea : Gestió i Habilitats Directives
Modalitat: Presencial
Descripció:

L'èxit i la supervivència de l'empresa exigeix la seva adaptació permanent a l'entorn en que desenvolupa la seva activitat.
Les decisions de tipus econòmic i financer juguen un paper fonamental per al bon esdevenir de l'activitat empresarial ja que condicionen en gran mesura el seu desenvolupament actual i futur.
Així, tot directiu te la responsabilitat de conèixer l'impacte econòmic financer que suposa per a l'empresa cada una de les seves decisions. Per a això és necessari tenir els coneixements suficients dels conceptes econòmics financers i poder comprendre el contingut de la informació que d'aquesta matèria disposa l'empresa amb la finalitat d'aconseguir els objectius estratègics definits per la companyia.
L' objectiu d'aquest seminari és, partint del supòsit d'uns coneixements previs nuls o escassos d'aquesta matèria, finalitzar uns conceptes clars que permetin al participant poder avaluar la repercussió econòmica financera de les seves decisions, identificar les relacions entre les decisions financeres i la marxa de l'empresa en el seu conjunt, així como comprendre el vocabulari que a aquest respecte s'utilitza per a l'anàlisi de la informació econòmica - financera i en la relació amb fonts de finançament.

Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació.

Programa: 1. El concepte de Resultat. ¿Guanyem o perdem diners?

El compte de pèrdues i guanys.
El consumo, la compra i la despesa.
L'amortització.
Els diferents tipus de resultats.
L'E.B.I.T.D.A.
El Cash Flow Econòmic.
Tipus de costos.

2. El concepte de Solvència. ¿Podem complir amb els nostres compromisos?

El patrimoni de l'empresa.
El patrimoni net.
Les masses patrimonials.
Les inversions a llarg termini.
Les inversions a curt termini.
Les fonts de finançament.
Finançament a llarg termini.
Finançament a curt termini.
L'apalancament.

3. El concepte de liquidés. ¿Tenim els diners en efectiu quan el necessitem?

El cobrament i el pagament.
El fons de maniobra.
Les necessitats operatives de Fons.
El pressupost de tresoreria.
El Cash Flow Financer.

4. El concepte de Rendibilitat.

El Rendiment Econòmic ( ROI)
La Rendibilitat Econòmica (ROE)
El cost financer.
L'efecte apalancament.
Docent/s: José Carlos Gonzalvo. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, ESADE. Diplomat en Direcció i Gestió Tributària, EAE. Director d'INSIGNES
Dates: 14 d'octubre de 2014
Horari: de 9 a 18 h (inclou dinar)
Número d'hores: 8 h.
Preu: Col·legiats i Associats: 205 euros
Empreses adherides: 295 euros
General: 350 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 37 2n 08003 Barcelona
Places: 16
Idioma: Català

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del l'ACET, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.