Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

FORMACIÓ BÀSICA PER A TÈCNICS COMPETENTS PER ELABORAR PLANS D'AUTOPROTECCIÓ
Àrea : Seguretat i Medi Ambient
Modalitat: Semipresencial
Descripció:

6a Edició del curs de formació bàsica per elaborar plans d'autoprotecció de les activitats i centres d'interès per a la protecció civil local d'acord amb l'annex I, epígraf C, del Decret 82/2010, de 29 de juny, que desenvolupa el programa formatiu que figura a l'annex 1 de l'Ordre IRP/516/2010, de 8 de novembre, sobre el procediment d'acreditació del personal tècnic competent per a l'elaboració de plans d'autoprotecció en l'àmbit de la protecció civil.

Es tracta d'un curs semipresencial amb 34 hores de classe + 134 hores no presencials de treball a casa

Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació.

Programa: MÒDUL 0. PRESENTACIÓ DEL CURS

MÒDUL 1 (A) INTRODUCCIÓ BÀSICA A LA PROTECCIÓ CIVIL

1. Protecció civil a Catalunya
2. La prevenció i planificació de riscos greus a Catalunya
3. La gestió de les emergències
4. Tecnologies de suport a la protecció civil
5. Realització de treballs dels temes 2 i 3. Obligatori superar un nivell mínim de qualitat.

MÒDUL 2 (B) NORMATIVA BÀSICA I RELATIVA A LES DIFERENTS ACTIVITATS DEL DECRET D'AUTOPROTECCIÓ

6. Normes bàsiques
7. Normes tècniques
8. Realització de treballs a realitzar a casa del tema 7. Obligatori superar un nivell de qualitat mínim. Exercicis d'autoavaluació.

MÒDUL 3 (C). ELS PAU: PAUTES BÀSIQUES PER A LA SEVA ELABORACIÓ I IMPLANTACIÓ

9. Introducció bàsica a la redacció d'un PAU
10. Anàlisi del risc d'un PAU. Realització a casa de treballs del tema 10. Obligatori superar un nivell de qualitat mínim
11. Descripció dels mitjans i mesures d'autoprotecció d'un PAU. Realització a casa de treballs del tema 11. Obligatori superar un nivell de qualitat mínim
12. Estructura organitzativa d'un PAU. Realització a casa de treballs del tema 12. Obligatori superar un nivell de qualitat mínim
13. Implantació, manteniment i actualització d'un PAU. Realització a casa de treballs del tema 13. Obligatori superar un nivell de qualitat mínim

MÒDUL 4 (D). CASOS PRÀCTICS . PROJECTE FINAL
Docent/s: Director acadèmic: David Tisaire. Enginyer Industrial,acreditat per la Generalitat de Catalunya com a tècnic competent per a qualsevol tipus d'instal.lació de l'Annex I (A/B i C en tots els 6 sectors) del decret 82/2010, que desenvoluparà les tasques descrites al apartat 3.1.5 de la memòria (expedient ACR/06/2011).

Dates: Del 14 d'octubre al 16 de desembre de 2014
Horari: dimarts de 16 a 20 h
Número d'hores: 166 h.
Preu: Col·legiat / Associat: 860 euros
No col·legiat: 1.200 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 39 08003 Barcelona
Places: 20
Idioma: Català

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del l'ACET, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.