Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

Projectes d'enginyeria de telecomunicació
Àrea : Telecomunicacions
Modalitat: Presencial
Descripció:

Aquests cursos de formació agrupats aporten les habilitats i capacitats necessàries per a que un enginyer de telecomunicació pugui actuar de manera transversal en diversos camps d'actuació.

La primera part tractarà sobre l'acústica i l'activitat de redacció de projectes, certificació i mesures ambientals de soroll, en l'entorn adequat normatiu, econòmic i social.

La segona part explorarà els sistemes de videovigilància, els aspectes a tenir en compte tecnològics però també els procedimentals.

En la tercera part es farà un repàs dels conceptes bàsics de les comunicacions radioelèctriques i una explicació de les actuacions típiques que permeten la comunicació sense fils.

Finalment, en la quarta sessió, ens endinsarem dins del món de la llar digital i domòtica, on s'exposaran els aspectes actuals sobre aquesta activitat, tecnologies i el procés d'instal·lació típic.

Programa:

1.Acústica: projectes i estudis


a. Principis bàsica de l'acústica en l'àmbit de l'edificació
b. Marc reglamentari. Normativa municipal, ambiental i CTE
c. Projecte de condicionament acústic
d. Aïllament acústic
e. Mesures i certificació

2. Sistemes de videovigilància


a. Instal·lació de CCTV
b. Tipus de càmeres CCTV, òptiques i sistemes de transmissió
c. Equips de gravació, emmagatzematge i distribució
d. Videoanàlisi.
e. Posada en funcionament i manteniment
f. Repercussions legals, obligacions i responsabilitats.

3. Comunicacions radioelèctriques


a. Fonaments i conceptes bàsics
b. Modulacions i sistemes
c. Marc regulatori
d. Tecnologies de comunicació sense fils
e. Comunicacions mòbils
f. Radioenllaços
g. Emissions radioelèctriques i salut

4. Llar digital


a. Normativa i definició: automatització en habitatges i edificis
b. Sistemes i tecnologies
c. Monitorització i control d'instal·lacions
d. Instal·lació i planificació futura
Docent/s: Enric Grosche
Ismael Bataller
Jordi Oliva
Alex Ridaura

Enginyers de telecomunicació
Dates: 30 juny, 1, 2, 3 juliol 2014
Horari: de 16:00 a 20:00 hores
Número d'hores: 16 h.
Preu: Associats: 275 euros, les 4 sessions
Associats: 100 euros, una sessió

No Associats: 350 euros, les 4 sessions
No Associats: 175 euros, una sessió

Condicions especials per a estudiants, aturats i enginyers que fan ús dels Serveis de Control Professional
Lloc: Barcelona - Pl. Ramon Berenguer el Gran 1, entresòl dret 08002 Barcelona
Places: 10
Idioma: Català

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del l'ACET, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.