Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

Procediments simplificats de certificació energètica en edificis existents: CE3 i CE3X
Àrea : Energia
Modalitat: Presencial
Descripció:

Amb l'aprovació del "Real Decreto 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de edificios existentes", tots els edificis existents que siguin objecte de compra, venda o lloguer, hauran de disposar d'un certificat d'eficiència energètica que permetin valorar i comparar les seves prestacions des del punt de vista energètic.
Per a l'obtenció d'aquest certificat s'han creat dos procediments simplificats: CE3 i CE3X.
L'objectiu principal d'aquest curs es introduir als tècnics en aquestes nous procediments de certificació energètica que obren un ventall d'oportunitats de negoci relacionats amb el concepte de Rehabilitació Energètica.

Requeriment: Per tal de poder seguir correctament aquest curs és imprescindible disposar d'un portàtil amb els programes CE3 i CE3X descarregats.

Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació. Més informació


Programa: Sessió 1.
1. Marc Normatiu.
Antecedents normatius. Marc Normatiu Europeu. Marc Normatiu Estatal
"Real Decreto 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de edificios existentes".
Situació del parc edificatori

2. Eina de qualificació energètica en edificis existents: CE3
a.- Entrada de dades
Entrada de dades generals:
Tipologies d'edificació segons usos. Dades administratives.
Any de construcció. Importància de l'any de construcció en la determinació de les solucions constructives de l'envolupant tèrmica de l'edifici
Mètodes d'entrada de les diferents solucions constructives de la envolupant
Mètodes d'introducció de la geometria de l'edifici
Introducció de diferents dotacions energètiques: Sistemes per a vivendes, terciaris petits i mitjans i grans terciaris.

Sessió 2.

3. Eina de qualificació energètica en edificis existents: CE3
b.- Extracció de dades
Qualificació energètica
Mesures de millora i concepte de rehabilitació energètica.

4. Exercici pràctic CE3

5. Eina de qualificació energètica en edificis existents: CE3X
a.- Entrada de dades
Entrada de dades generals:
Tipologies d'edificació segons usos. Dades administratives
Normativa vigent. Explicació de la importància de la normativa vigent en el moment d'executar-se
Mètodes d'introducció de la geometria de l'edifici
Mètodes d'entrada de les diferents solucions constructives de la envolupant
Introducció de diferents dotacions energètiques: Sistemes per a vivendes, terciaris petits i mitjans i grans terciaris.

Sessió 3.

6. Eina de qualificació energètica en edificis existents: CE3X
b.- Extracció de dades
Qualificació energètica
Mesures de millora i concepte de rehabilitació energètica.

7. Exercici pràctic CE3X

8. Aclariments

Nota
El contingut d'aquest curs es pot complementar amb el curs de "Criteris per identificar l'envolupant tèrmica en edificis existents i solucions de rehabilitació energètica per millorar la seva qualificació energètica".
Docent/s: Antoni Fonseca. Tècnic de Greenstorm sostenibilidad energética, S.L.
Dates: 20, 21, 22 i 23 de gener de 2014
Horari: de 16 a 20 h
Número d'hores: 16 h.
Preu: Preu col·legiat: 335 euros
Preu empresa adherida: 480 euros
Preu general: 565 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 37 2n 08003 Barcelona
Places: 20
Idioma: Català

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del l'ACET, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.