Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

Noise mapping i gestió acústica en entorns urbans
Àrea : Urbanisme
Modalitat: Presencial
Descripció:

Objectius del curs:

1. Repàs als fonaments d'acústica

2. Fonaments de propagació acústica en exteriors

3. Realització de mapes de soroll i cartografiat acústic

4. Exposició de les noves tendències en cartografia acústica a nivell internacional

5. Presentació de les principals normatives internacionals i del marc legal

Programa:

1. Fonaments d'acústica


a. Ones acústiques, magnituds i unitats
b. Domini freqüencial
c. Fonts sonores
d. Introducció als fenòmens acústics
e. Mesures sonomètriques

2. Propagació acústica en exteriors


a. Atenuació
b. Càlcul als receptors
c. Programes de simulació acústica en exteriors

3. Mapes de soroll


a. Marc legal nacional i internacional
b. Realització de mapes de soroll i cartografia acústica
c. Gestió acústica en entorns urbans exteriors
d. Noves tendències en la representació i monitoratge acústic

Docent/s: Pere Artís
Senior Accoustic Consultant
Enginyer de Telecomunicació
Coordinador del Grup de Treball del So i Acústica
Dates: 04 i 05 de març 2013
Horari: 09:00 a 13:00 hores
Número d'hores: 8 h.
Preu: Associat: 150 euros
No Associat: 295 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 37 2n 08003 Barcelona
Places: 10
Idioma: Català

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del l'ACET, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.