Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

Tècniques efectives per parlar en públic
Àrea : Gestió i Habilitats Directives
Modalitat: Presencial
Descripció:

Posa les bases per a una bona comunicació verbal, oferint els adequats coneixements teòrics i pràctics per contribuir a millorar les habilitats per parlar en públic.

A més d'identificar pors i punts febles, el curs accentua la necessitat d'acotar la finalitat del discurs, diferenciar entre el discurs oral i el discurs escrit, conèixer les tècniques bàsiques de domini de la veu i del cos, el fàcil maneig de recursos, la relació amb els públics, el control de l'espai i del temps, de les tècniques de persuasió, etcètera.

S'adreça especialment a persones que per la seva responsabilitat en l'àmbit professional, empresarial o institucional han de :
- dirigir reunions, presentacions, seminaris, cursos, etc.
-participar en debats o col·loquis, pronunciar conferències, realitzar funcions docents, presentar projectes professionals, tenir contacte directe amb el públic, fer exàmens orals o presentacions davant de tribunals,- mantenir entrevistes de treball.

Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació. Més informació

Programa: 1a sessió
El concepte de "parlar". La comunicació oral com a necessitat en el mon de l'empresa, dels negocis, la política, les relacions professionals i socials, l'ensenyament...

Parlar per a què ( relació, expressió d'idees, sentiments, emocions, estats d'ànim, voluntat de convenciment...)

Diferències i coincidències amb altres formes de comunicació escrita i visual

Diferències entre el discurs escrit i el discurs oral. La lògica de la construcció oral: transmissió d'informació, generació d'interès.

Estructuració i elaboració del discurs

Pràctiques sobre la construcció del discurs

2a sessió

Com parlar : llegir no és parlar. Com construir les frases. La "improvisació" o "guió ocult". La utilització de notes i apunts. Assajar

La veu. La seva utilització, la manera de "dir", la impostació, la preparació, l'entonació.

El domini del cos (el gest, la contundència, la mirada, la postura, seguretat, la presentació personal...)

Pràctiques. Exercicis al voltant de la veu i el cos
Docent/s: Rafael Pradas. Periodista, assessor de comunicació estratègica.
Marissa Josa. Actriu i professora de l'Institut del Teatre.

Dates: 6 i 7 de febrer de 2014
Horari: Dia 6: de 9 a 18 h (inclou dinar)
Dia 7: de 9.30 a 13.30 h
Número d'hores: 12 h.
Preu: Col·legiat / Associat: 270 euros
Empresa Adherida: 380 euros
General: 450 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 37 2n 08003 Barcelona
Places: 20
Idioma: Català

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del l'ACET, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.