Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

Cas real de Certificació Energètica: : Edifici d'habitatges amb local comercial
Àrea : Energia
Modalitat: Presencial
Descripció:

L'objecte d'aquest curs és aprofundir en el coneixement dels programes CE3 i CE3X mitjançant l'exercici d'un cas real. Això inclou la visita a un edifici d'habitatges amb local comercial per tal de prendre dades, la deducció de la composició de l'envolupant tèrmica, la realització de la certificació energètica amb els dos programes i la comparació dels resultats obtinguts, i la tramitació final amb l'ICAEN.

En aquest curs s'apliquen a un cas real els coneixements adquirits en dos cursos impartits al COEIC: El curs de Procediments simplificats de Certificació Energètica en Edificis Existents i el curs de Criteris per determinar l'envolupant tèrmica de l'edifici.

Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació. Més informació

Programa: 1. Visita a l'edifici
Visita als espais comuns de l'edifici
Visita als locals i habitatges objectes de la certificació energètica
Recopilació de dades en fitxes d'inventari entregades pels professors
Deducció de la composició dels tancaments
Debat i posta en comú de la informació obtinguda

2. Certificació energètica amb les eines CE3X i CE3
a.- Entrada de dades
Entrada de dades generals
Entrada de la geometria de l'edifici
Entrada de les solucions constructives de la envolupant
Entrada de les solucions dels sistemes d'instal·lacions
b.- Extracció de dades
Qualificació energètica
Mesures de millora i concepte de rehabilitació energètica.

3. Comparació de les dades obtingudes amb els dos programes

4. Tramitació de la certificació energètica a l'ICAEN

5. Conclusions
Docent/s: Sergi Pérez. GREENSTORM Sostenibilitat Energètica, SL
Dates: 12 i 13 de febrer de 2014
Horari: Dia 12: de 16 a 18 h
Dia 13: de 16 a 20 h
Número d'hores: 6 h.
Preu: Col·legiat / Associat: 150 euros
Empresa Adherida: 210 euros
General: 245 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 37 2n 08003 Barcelona
Places: 20
Idioma: Català

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del l'ACET, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.