Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

CURS D'ESPECIALITZACIÓ EN SMART CITIES
Àrea : Tecnologies de la Informació i Comunicació
Modalitat: Semipresencial
Descripció:

L'objectiu principal del curs és oferir als tčcnics, informació relativa a les tecnologies de la informació, xarxes, dispositius intel·ligents i totes les disciplines que permetin poder desenvolupar el concepte smart en les nostres ciutats.

El curs consta de 48 hores presencials i de 32 hores de treball a casa amb la resolució de casos prąctics tutelats.

Dirigit a totes les persones interessades en aprofundir els seus coneixements sobre les ciutats intel.ligents, i en tots els factors que hi intervenen.

Bonificació de la Formació Contķnua
El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuļtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contķnua dels cursos organitzats pel Servei de Formació. Més informació

Programa: El curs estą estructurat amb uns mņduls comuns i uns mņduls d'especialització.
També es realitzaran exercicis prąctics i un projecte final.

Mņduls comuns:

I. Finanēament i projectes europeus (Horizon 2020)

II. Infraestructures de comunicació i informació
- Xarxes de telecomunicacions
- Xarxes de sensors
- Optimització de les xarxes existents

II b. Smart grids / Xarxes energčtiques intel·ligents
- Electricitat
- Gas

III. Sensorització i monitorització
- Tčcniques de monitorització per a la gestió eficient dels recursos
- Estratčgies de monitorització
- Adquisició de dades en entorns urbans i distribuļts

IV. Intel.ligčncia
- Com gestionem totes les dades que recollim i circulen per les nostres xarxes. La comunicació als ciutadans, clau en el desenvolupament de les Smart Cities

Mņduls d'especialització:

I. Medi ambient
- Gestió i tractaments d'aigües i clavegueram
- Gestió dels RSU
- Recollida pneumątica
- Gestió intel·ligent de l'aigua. Hidroeficičncia
- Telegestió del reg. Aigua regenerada
CAS PRĄCTIC: Ajuntament de Sabadell.

II. Mobilitat urbana
- Planificació i gestió activa del trąnsit i els sistemes de transport
- Tecnologies aplicades a l'smart mobility i als ITS
- Gestió activa del trąnsit. Aparcaments
- Vehicle elčctric
-Transports urbans
CAS PRĄCTIC: Ajuntament de Barcelona

III. Eficičncia energčtica
- Directives d'eficičncia energčtica. Procediments de gestió energčtica
- Energies renovables
- Tecnologies per a un consum eficient de l'energia (il·luminació, DHC, HVAC, xarxa de distribució energia...)
- Eficičncia energčtica en edificis
- Enllumenat pśblic
CAS PRĄCTIC: Ajuntament de Sant Cugat

IV. Govern i ciutadania
- Xarxes socials i participació ciutadana
- E-serveis i E-administració
CAS PRĄCTIC: Ajuntament de Viladecans

V. Qualitat de vida
- E-Health
- Seguretat
CAS PRĄCTIC: Ajuntament de Granollers
Docent/s: Coordinadora: Llum Llosa. Enginyera Industrial. Diputació de Barcelona
Dates: Del 4 de febrer al 29 d'abril de 2014 (excepte el 15 d'abril)
Horari: Dimarts de 16 a 20 h
Número d'hores: 48 h.
Preu: Preu Col·legiat / Associat: 1.250 euros
Preu General: 1.790 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 37 2n 08003 Barcelona
Places: 20
Idioma: Catalą

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del l'ACET, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.