Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

Obligacions legals del manteniment d'instal·lacions
Àrea : Operacions
Modalitat: Presencial
Descripció:

El curs contempla, des de l'ordenament jurídic, els aspectes més rellevants de la gestió del manteniment, amb una perspectiva més amplia que la contemplada en els reglaments tècnics, analitzant des d'aquesta vessant aspectes com la contractació del manteniment, o la responsabilitat per danys a tercers.
El curs va dirigit a Responsables de Manteniment, Enginyeries, Tècnics de l'Administració o Constructores, però també, pel seu contingut generalista, pot interessar a responsables de planta o de processos de producció. Tot i que es tracta d'una visió jurídica no són necessaris coneixements previs de dret.

Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació. Més informació

Programa: 1. Àmbit del manteniment legal

2. Ordenament jurídic

3. Contracte de Manteniment
3.1 Característiques essencials del contracte
3.2 Procés del contracte
3.3 Clàusules penals i de rescissió

4. Responsabilitat Civil
4.1 Responsabilitat amb culpa
4.2 Responsabilitat sense culpa objectiva

5. Responsabilitat professional

6. Responsabilitat penal

7. Manteniment Preventiu preceptiu
7.1 Obligació de determinades relacions contractuals
7.2 Verificacions i inspecciones periòdiques
7.3 Periodicitats i operacions de manteniment preventiu legal

8. Relació de Disposicions legals
8.1 Ascensors
8.2 Aparells a pressió
8.3 Instal·lacions de gas
8.4 Instal·lacions amb risc de legionel·la
8.5 Instal·lacions elèctriques d'Alta Tensió
8.6 Màquines
8.7 Plantes i instal·lacions frigorífiques
8.8 Protecció contra incendis
8.9 Soroll
8.10 Instal·lacions tèrmiques en edificis
Docent/s: Cristobal Trabalon Carricondo. Enginyer Industrial. Llicenciat en Dret

Dates: 19 i 20 de març de 2014
Horari: De 9 a 18 h (dinar inclòs)
Número d'hores: 16 h.
Preu: Col·legiat/associat: 375 euros
Empresa adherida: 540 euros
General: 635 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 37 2n 08003 Barcelona
Places: 18
Idioma: Català

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del l'ACET, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.