Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

FORMACIÓ SUPERIOR PER A TÈCNICS COMPETENTS PER ELABORAR PLANS D'AUTOPROTECCIÓ
Àrea : Seguretat i Medi Ambient
Modalitat: Semipresencial
Descripció:

5a Edició del Curs de formació superior per elaborar plans d'autoprotecció de les activitats i centres d'interès per a la protecció civil de Catalunya, d'acord amb l'annex I, epígrafs A i B, del Decret 82/2010, de 29 de juny, que desenvolupa el programa formatiu que figura a l'annex 2 de l'Ordre IRP/516/2010, de 8 de novembre, sobre el procediment d'acreditació del personal tècnic competent per a l'elaboració de plans d'autoprotecció en l'àmbit de la protecció civil.

Es tracta d'un curs semipresencial amb un total de 25 hores presencials i 91 hores no presencials de treball a casa.
Per accedir a aquest curs és imprescindible disposar de l'acreditació del nivell bàsic que atorga l'ISPC.

Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació. Més informació


Programa: Mòdul 0. Presentació curs

Mòdul 1. Introducció als plans d'autoprotecció d'interès per a la protecció civil de Catalunya

1.1. Criteris d'afectació. Sectors
1.2. Classificació de tipus d'instal·lacions que ha de tenir un PAU
1.3. Especificitats del decret 82/2010 per a activitats de l'annex I.A
1.4. Continguts mínims d'un PAU
1.5. Implicacions pràctiques pel fet de ser una activitat d'interès PC Catalunya

Mòdul 2. Característiques principals, normativa i anàlisi de risc d'activitats per sector

2.1. Normativa: Instal·lacions amb matèries biològiques perilloses
2.2. Normativa: Instal·lacions amb substàncies radioactives
2.3. Guies del Consell de Seguretat Nuclear
2.4. Riscos associats al transport de MMPP
2.5. Normativa: Instal·lacions amb MMPP (Seveso)
2.6. Normativa: Instal·lacions amb explosius
2.7. Normativa: Conduccions de MMPP, fitxes de seguretat i altres
2.8. Riscos associats al transport de MMPP
2.9. Riscos associats a les instal·lacions de MMPP
2.10. Normativa: mineria
2.11. Normativa: Preses i embassaments
2.12. Riscos preses i embassaments
2.13. Normativa: EGA's (Edificis de Gran Alçada)
2.14. Normativa: serveis bàsics
2.15. Riscos: pública concurrència, ús administratiu, sanitari
2.16. Normativa de prevenció i seguretat contra incendis en activitats i establiments industrials
2.17. Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials
2.18. Normativa aeroports, ports, ferrocarrils
2.19. Normativa túnels de carretera
2.20. Normativa Transports de persones i material (carreteres/túnels, ports, aeroports, etc.)
2.21. Riscos en instal·lacions i infraestructures: carreteres, túnels, ports, etc.)

Mòdul 3. Casos pràctics. Projecte final.
3.1. Cas pràctic sector 2: industries químiques, mercaderies perilloses i explosives
3.2. Cas pràctic sector 3: transport de persones
3.3. Cas pràctic sector 6: pública concurrència, administratiu, sanitari
3.4. Recomanacions pràctiques i resolució de dubtes
Docent/s: Director acadèmic: David Tisaire. Enginyer Industrial, acreditat per la Generalitat de Catalunya com a tècnic competent per a qualsevol tipus d'instal.lació de l'Annex I (A/B i C en tots els 6 sectors) del decret 82/2010, que desenvoluparà les tasques descrites al apartat 3.1.5 de la memòria (expedient ACR/06/2011).
Dates: Del 5 de febrer al 9 d'abril de 2014
Horari: Els dimecres de 16 a 20 h
Número d'hores: 116 h.
Preu: Col·legiat / Associat: 570 euros
General: 810 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 39 08003 Barcelona
Places: 20
Idioma: Català

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del l'ACET, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.