Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

Elaboració de projectes elèctrics de Baixa Tensió
Àrea : Enginyeria
Modalitat: Presencial
Descripció:

El curs es basa en plantejar i resoldre diversos projectes elèctrics habituals a la pràctica.
Com a punts de referència, es repassaran els aspectes de reglaments que s'han d'aplicar en cada cas. Així hi hauran referències, entre altres, al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT), a les Normes d'Enllaç de FECSA-ENDESA, i a diversos documents del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE): SI, SU, HS, HE, HR.
En cada cas es detallaran aspectes dels càlculs i hipòtesis bàsiques que cal tenir en compte: Intensitat admissible, caiguda de tensió, curtcircuit, protecció, etc.

Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació. Més informació


Programa: 1. Projecte d'instal·lacions comunes d'un edifici destinat principalment a vivendes:
a. Previsió de càrregues.
b. Línia General d'Alimentació (LGA): Intensitat admissible i protecció.
c. Centralització de comptadors.
d. Derivació Individual (DI): Caigudes de tensió i poder de tall de curtcircuits.
e. Presa de terra.

2. Garatge públic
a. Ubicació dels elements.
b. Desclassificació.
c. Ventilació.
d. Il·luminació. Curtcircuits en línies llargues
e. Emergències.
f. Grup electrògen

3. Taller:
a. Planificació del conjunt.
b. Motors i variadors de velocitat.
c. Coeficients d'agrupament.
d. Harmònics.
e. Compensació de reactiva.

4. Enllumenat exterior:
a. Càlcul de la il·luminació
b. Disseny de la instal·lació elèctrica.
Docent/s: Lluís Miret. Enginyer Industrial. Consultor
Dates: 7, 8, 9 i 10 d'abril de 2014
Horari: de 16 a 20 h
Número d'hores: 16 h.
Preu: Col·legiat: 335 euros
Empresa adherida: 480 euros
General: 565 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 37 2n 08003 Barcelona
Places: 15
Idioma: Català

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del l'ACET, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.