Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

Instal·lacions de Seguretat: prevenció d'incendis
Àrea : Enginyeria
Modalitat: Presencial
Descripció:

Objectius
Familiaritzar a l'assistent amb la normativa existent de PCI.
Aprofundir en els aspectes més importants de la normativa.
Conèixer diferents maneres d'enfocar la detecció electrònica;
Conèixer les diferents tecnologies i normativa concreta que s'hi aplica;

Presentar casos pràctics, típics de disseny erroni i d'incidències en revisions periòdiques

Programa: Evolució de la normativa existent en matèria de protecció contra incendis.
Introducció a les següents normatives i legislació:
Reglament d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis.
Reglament de Protecció Contra Incendis en Establiments Industrials.
Document Bàsic SI del Codi Tècnic de l'Edificació.
Normes UNE d'utilitat.
Normativa autonòmica.
Ordenences municipals.
Casos pràctics.
Possibles activitats per a l'enginyer de telecomunicació.

Elements que composen el sistema.
Dimensionat dels elements.
Interconnexió amb d'altres sistemes.
Revisions Propietat/Empresa Externa i Drets&Deures
Exemples d'instal·lacions.
Docent/s: Jordi Oliva Natal. Enginyer de telecomunicació. Avant Enginyers Consultors, S.L.P.

Iker Bilbao Aresté. Enginyer de telecomunicació. Lliure exercent
Dates: 08 i 09 d'octubre
Horari: 16:00 a 20:00 hores
Número d'hores: 8 h.
Preu: Associats: 150 euros
No associats: 295 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 37 2n 08003 Barcelona
Places: 10
Idioma: Català

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del l'ACET, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.